తగరపువలస, పద్మనాభపురం దారిలో రోడ్లు వేసిన ఆరు నెలలకే రోడ్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి

Politics

Leave a Reply